<

Me over ME Belangrijke informatie

Deze pagina geeft belangrijke informatie over privacy, cookies, auteursrecht (copyright) en andere relevante gegevens over deze site. 

Privacybelangrijke informatie stop woestijn (by Me over ME)

 • De verhalen op deze site zijn gebaseerd op mijn leven en ervaringen in het Midden Oosten. Het zijn  gebeurtenissen die ik weliswaar heb meegemaakt, maar die ik heb samengevoegd in één verhaal, of juist verspreid over meerdere verhalen. Uit redenen van privacy en respect zijn alle namen, plaatsen, uiterlijke kenmerken, omstandigheden en tijden aangepast. Elke gelijkenis met bestaande personen en/of gebeurtenissen kan hierdoor alleen op toeval berusten en niet op de werkelijkheid.
  Mocht iemand zich desondanks toch niet in mijn verhalen of informatie kunnen vinden, dan verzoek ik hem of haar contact met mij op te nemen. Het is nooit mijn bedoeling iemand te beledigen, belachelijk te maken of anderszins te benadelen.
 • Me over ME zal privacy-gevoelige informatie of inhoud van correspondentie nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de afzender met derden delen (voor een toelichting zie Algemene Voorwaarden).

Contact

 • Me over ME vindt het leuk om post te ontvangen. Ik ben blij met alle ideeën, opmerkingen, vragen of een kritische noot en zal altijd reageren. Maar emails, reacties of andere berichten aan Me of Me over ME met teksten die beledigend zijn voor (groepen) mensen op grond van ras, godsdienst of levensovertuiging, sexuele gerichtheid, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap of met andere ongepaste inhoud worden niet beantwoord en de afzender zal geblokkeerd worden voor deze site.
 • Het is Me over ME toegestaan gebruikers zonder opgaaf van redenen te bannen van deze site.

Cookies en advertenties

 • Op Me over ME staan cookies om de website te analyseren en ter verbetering van de funtionaliteit. Hiermee kan ik bijvoorbeeld de zoekfunctie verbeteren of zien welke berichten door jullie het liefst wordt gelezen. Daarnaast maakt Me over ME gebruik van advertenties en affiliates die cookies gebruiken om advertenties voor de lezer relevant te houden. Zo krijg je niet iedere keer dezelfde advertentie te zien. Sommige websites zoals You-tube gebruiken cookies om gebruikersprofielen op te stellen. Daar wordt ik ook niet zo blij van, maar daar kan Me over ME niets tegen doen.
  Door het gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Het gebruik van cookies kan uitgezet worden in de browser.
 • Me over ME bevat advertenties en affiliatelinks die verwijzen naar een artikel of dienst op een andere (commerciële) website. Als je via deze link iets aanschaft of op een banner klikt kost jou dat niets extra’s, maar je steunt mij er wel mee. Ik krijg er een kleine vergoeding voor.Zie ook Algemene Voorwaarden.

Winacties

 • Een keer in de zoveel tijd schrijft Me over ME een actie uit onder haar lezers. Op deze pagina staan de actievoorwaarden en spelregels die daarvoor gelden. Doe je mee aan een actie, lees ze dan goed door.

Copyright

© Me over ME en MeoverME.com 2016 – 2018. Alle rechten voorbehouden.

 • Niets uit deze website of (onder)delen daarvan mag worden gebruikt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
  Het gebruik van uittreksels (excerpts) en links is, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, alleen toegestaan onder zichtbare vermelding van Me over ME en MeoverME.com en met een duidelijke verwijzing naar de originele inhoud.
  Bij overtreding zijn de algemene voorwaarden van Me over ME van toepassing.
 • Het aanvragen van schriftelijke toestemming van de uitgever kan via het contactformulier.

Overig

 • DANK! Dankjulliewel voor de foto’s die ik soms krijg toegestuurd om te gebruiken. Niet iedereen wil daarbij zijn/haar naam vermeld zien. In die gevallen is of geen auteur bij de foto geplaatst of het copyright is op naam van Me over ME gezet om ongewenste verspreiding tegen te gaan. Indien nodig zal Me over ME altijd contact opnemen met de originele auteur.
 • De foto’s en informatie die op deze website worden weergegeven zijn zo veel mogelijk gemaakt en verzameld door Me over ME. Wanneer inhoud van anderen is gebruikt is altijd getracht de oorspronkelijke eigenaar van het auteursrecht te vermelden. Indien dit niet of onjuist is gedaan, verzoek ik u contact op te nemen. Hiervoor kunt u het contactformulier op deze website gebruiken.