<

Actievoorwaarden en spelregels 

Een keer in de zoveel tijd schrijft Me over ME een actie uit of verloot ze een product onder haar lezers via Winactie Van ME voor You. De actievoorwaarden en spelregels staan hieronder beschreven. Voor bepaalde acties kunnen de regels afwijken. Wanneer dit het geval is, wordt dit aangegeven in de beschrijving van de desbetreffende actie.

Actievoorwaarden en spelregels

1. De prijsvraag of winactie is uitgeschreven door Me over ME (www.MeoverMe.com). Hierop zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een actie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer (toegang tot) een postadres hebben in Nederland of België, tenzij anders vermeld.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Winnaars worden via de website van Me over ME bekend gemaakt.

10. Me over ME kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Me over ME opereert onafhankelijk van de partij van het product dat als prijs wordt aangeboden. Me over ME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten over of problemen met de prijs.

14. Me over ME is uitgesloten van deelname.

15. De persoonsgegevens die in het kader van acties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Me over ME en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Me over ME.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Me over ME via het contactformulier op www.MeoverME.com.